Използвайки магазина shop.suninhouse.eu, вие автоматично приемате следните разпоредби.

Регламент на онлайн магазина

§ 1

Уводни разпоредби

1. Онлайн магазинът shop.suninhouse.eu се управлява от Andrzej Szczepanik, управляващ бизнес под името SUN TECHNOLOGY, вписан в Централния регистър и информация за икономическата дейност (CEIDG), водена от министъра, компетентен по икономика, ДДС PL6341129904, REGON 276941496

2. Настоящите правила са адресирани както до потребители, така и до предприемачи, които използват Магазина, и определят правилата за използване на Интернет магазина, както и правилата и процедурата за сключване на Договори за продажба с Клиента от разстояние чрез Магазина.

§ 2

Дефиниции

1. Потребител - физическо лице, сключващо договор с Продавача като част от Магазина, предметът на който не е пряко свързан с неговата бизнес или професионална дейност.

2. Продавач - физическо лице, управляващо бизнес под името SUN TECHNOLOGY, вписано в Централния регистър и информация за икономическата дейност (CEIDG), водена от министъра, компетентен по икономика, VAT EU PL6341129904, REGON 276941496

3. Клиент - всяко лице, което прави покупки през Магазина.

4. Предприемач - физическо лице, юридическо лице и организационна единица, която не е юридическо лице, чийто отделен закон предоставя правоспособност, извършвайки от свое име икономическа дейност, която използва Магазина.

5. Магазин - онлайн магазин, управляван от Продавача на интернет адреса shop.suninhouse.eu

6. Договор от разстояние - договор, сключен с Клиента като част от организирана система за сключване на договори от разстояние (като част от Магазина), без едновременното физическо присъствие на страните, с единственото използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние нагоре до и включително сключването на договора.

7. Наредби - тези разпоредби на магазина.

8. Поръчка - декларацията за намерение на клиента, подадена чрез формуляра за поръчка и насочена директно към сключване на Договор за продажба на продукти или продукти с Продавача.

9. Акаунт - клиентски акаунт в Магазина, той съдържа данни, предоставени от клиента и информация за поръчки, направени от него в магазина.

10. Регистрационен формуляр - формуляр, наличен в Магазина, позволяващ създаването на акаунт.

11. Формуляр за поръчка - интерактивен формуляр, наличен в Магазина, който позволява подаване на Поръчка, по-специално чрез добавяне на Продукти в Количката и определяне на условията на Договора за продажба, включително начина на доставка и плащане.

12. Количка - елемент от софтуера на магазина, в който са видими продуктите, избрани за покупка, а също така е възможно да се определят и модифицират данните за поръчката, по-специално количеството продукти.

13. Продукт - подвижен артикул / услуга, наличен в Магазина, който е предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача.

14. Договор за продажба - договор за продажба на продукт, сключен или сключен между Клиента и Продавача чрез Онлайн магазина. Договорът за продажба означава също - според характеристиките на Продукта - договор за предоставяне на услуги и договор за конкретна работа.

§ 3

Свържете се с магазина

1. Адрес на продавача: Sienkiewicza 4d, 41-400 Mysłowice

2. Електронен адрес на продавача: shop@suninhouse.eu

3. Телефонен номер на продавача: +48 501 130 261

4. Номер на факса на продавача - няма.

5. Номер на банкова сметка на продавача

номер на mBank сметка:

20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

IBAN: PL20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

SWIFT код: BREXPLPWMBK

6. Клиентът може да комуникира с Продавача, като използва адресите и телефонните номера, предоставени в този параграф.

7. Клиентът може да комуникира по телефона с Продавача между 9:00 и 15:00 ч. В работни дни.

§ 4

Технически изисквания

      За да използвате магазина, включително разглеждане на асортимента на магазина и подаване на поръчки за продукти, трябва:

a.терминално устройство с достъп до Интернет и уеб браузър,

б. активен имейл акаунт (имейл),

в. активирани бисквитки.

§ 5

Главна информация

1. Продавачът, в най-пълната степен, разрешена от закона, не носи отговорност за каквито и да е смущения, включително прекъсвания във функционирането на Магазина, причинени от непреодолима сила, незаконни действия на трети страни или несъвместимост на Онлайн магазина с техническата информация на Клиента инфраструктура.

2. Разглеждането на асортимента на магазина не изисква създаване на акаунт. Поставянето на поръчки от Клиента за Продукти в асортимента на Магазина е възможно или след създаване на Акаунт в съответствие с разпоредбите на § 6 от Правилника, или чрез предоставяне на необходимите лични и адресни данни, които позволяват Поръчката да бъде изпълнена без създаване на Акаунт.

3. Цените, дадени в Магазина, са дадени в полски злоти и са бруто (с включен ДДС).

4. Плащането на стоки и услуги се извършва чрез традиционни преводи и електронни плащания. Субектът, предоставящ услуги за онлайн разплащане в областта на картовите плащания, е Blue Media S.A. Налични онлайн методи за електронно плащане: Платежни карти: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6

Създаване на акаунт в магазина

1. За да създадете акаунт в магазина, трябва да попълните регистрационния формуляр. Необходимо е да се предоставят лични данни, необходими за завършване на транзакцията.

2. Създаването на акаунт в магазина е безплатно.

3. Влизането в акаунта става чрез въвеждане на потребителско име и парола, зададени във формуляра за регистрация.

4. Клиентът може по всяко време, без да посочва причина и без да дължи никакви такси, да изтрие Акаунта, като изпрати подходяща заявка до Продавача, по-специално чрез електронна поща или писмено на адресите, посочени в § 3.

§ 7

Правила за подаване на поръчка

      За да направите поръчка:

1. влезте в магазина (по избор);

2. изберете продукта, който е предмет на поръчката, и след това щракнете върху бутона „Добавяне в кошницата“ (или еквивалент);

3. влезте или използвайте опцията за направяне на поръчка без регистрация;

4. ако е избрана опцията за направяне на поръчка без регистрация - попълнете формуляра за поръчка, като въведете данните за получателя на поръчката и адреса, на който трябва да бъде доставен продуктът, изберете вида на пратката (начин на доставка на (продуктът), въведете данните за фактурата, ако са различни от данните на получателя,

5. Щракнете върху бутона "Поръчай и плати" / щракни върху бутона "Поръчай и плати" и потвърди поръчката, като щракнеш върху връзката, изпратена в имейла

6. изберете един от наличните начини на плащане и в зависимост от начина на плащане, заплатете поръчката в рамките на определен срок, при спазване на § 8, точка 3.

§ 8

Предлагат се методи за доставка и плащане

1. Клиентът може да използва следните методи за доставка или събиране на поръчания Продукт:

а. Пощенски пратки, наложен платеж,

б. Куриерска доставка, наложен платеж куриер,

в. Вземане лично на адрес, уговорен по телефона.

2. Клиентът може да използва следните начини на плащане:

а. Плащане при доставка

б. Наложен платеж

в. Плащане по банков път по сметката на Продавача

г. Електронни плащания

д. Плащане с кредитна карта.

Субектът, предоставящ услуги за онлайн разплащане в областта на картовите плащания, е Blue Media S.A. Налични онлайн методи за електронно плащане: Платежни карти: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Подробна информация за начините на доставка и приемливите начини на плащане можете да намерите на уебсайта на магазина.

4. Клиентът може да извършва плащания с платежни карти на партньора в опростена форма, т.е. без да е необходимо всеки път да предоставя всички данни за платежната карта. Токенът (идентификатор на виртуална карта) се генерира въз основа на данните за платежната карта, предоставени на PayU от Клиента.

§ 9

Изпълнение на договора за продажба

1. Сключването на Договора за продажба между Клиента и Продавача става след като Клиентът е направил Поръчка, използвайки формуляра за Поръчка в Онлайн магазина в съответствие с § 7 от Правилника.

2. След като направи Поръчката, Продавачът незабавно потвърждава нейното получаване и в същото време приема Поръчката за изпълнение. Потвърждаването на получаването на Поръчката и приемането й за изпълнение става чрез изпращане на Клиента на подходящ имейл на имейл адреса на Клиента, предоставен при подаване на Поръчката, който съдържа поне декларацията на Продавача за получаване на Поръчката и нейното приемане за изпълнение и потвърждение на сключването на Договора за продажба. При получаване на горепосочения имейл от Клиента се сключва Договор за продажба между Клиента и Продавача.

3. Ако Клиентът избере:

а.плащане чрез банков превод, електронно плащане или плащане с кредитна карта, Клиентът е длъжен да извърши плащането в рамките на два календарни дни от датата на Договора за продажба - в противен случай поръчката ще бъде анулирана. Ако Клиентът избере начина на плащане чрез банков превод, електронно плащане или кредитна карта - времето за обработка на поръчката се отчита от датата на кредитиране на банковата сметка на Продавача.

б. плащане при доставка при доставка, Клиентът е длъжен да извърши плащането при доставка.

в. плащане в брой при лично вземане на пратката, Клиентът е длъжен да извърши плащането при получаване на пратката в рамките на 1 ден от датата на получаване на информация за готовността на пратката за събиране.

4. Ако Клиентът е избрал метод за доставка, различен от личното събиране, Продуктът ще бъде изпратен от Продавача в рамките на времето, посочено в неговото описание (при спазване на параграф 5 от този раздел), по начина, избран от Клиента при поставяне на Поръчка.

5. A За поръчкиenia за Продукти с различни срокове на доставка, датата на доставка е най-дългата дадена дата.

5. Б В случай на поръчка на Продукти с различни срокове за доставка, Клиентът има възможност да поиска доставка на Продуктите на части или доставка на всички Продукти след завършване на цялата поръчка.

6. Началото на периода за доставка на Продукта на Клиента се брои, както следва:

а. Ако Клиентът избере начина на плащане чрез банков превод, електронно плащане или кредитна карта - от датата на кредитиране на банковата сметка на Продавача.

б. Ако Клиентът избере начина на плащане при доставка - от датата на сключване на Договора за продажба,

7. Ако Клиентът избере лична колекция от Продукти, Продуктът ще бъде готов за събиране от Клиента в рамките на времето, посочено в описанието на Продукта. Клиентът ще бъде допълнително информиран от Продавача за готовността на Продукта за събиране, като изпрати подходящ имейл на имейл адреса на Клиента, предоставен при извършване на Поръчката.

8. В случай на поръчка на Продукти с различни условия на готовност за събиране, датата на готовност за събиране е най-дългата дадена дата

9. Началото на периода на готовност на продукта за събиране от страна на клиента се брои, както следва:

а. Ако Клиентът избере начина на плащане чрез банков превод, електронно плащане или кредитна карта - от датата на кредитиране на банковата сметка на Продавача.

б. Ако Клиентът избере наложен платеж - от деня на сключване на Договора за продажба.

10. Продуктът се доставя на територията на Европейския съюз.

11. Изпращаме стоките си чрез куриер, особено за големи пратки като слънчеви панели. Пратката винаги е застрахована - превозвачът носи отговорност за щети при транзит, така че при събиране на стоките, моля, проверете съдържанието на пратката и наличието / липсата на повреди. При липса на външни признаци на повреда и откриване на такива щети след разопаковане, повечето превозвачи (като DHL) дават на получателя определено време да подаде иск за щети при транзит до няколко дни след получаване на пратката. Пратките, показващи признаци на повреда, трябва да бъдат разопаковани в присъствието на куриера. Във всеки случай на повреда е необходимо да се подаде жалба до превозвача от получателя и да се състави протокол за повреда. След потвърждение на щетата от превозвача, ние изпращаме новите стоки без повреди. Разбира се, връщанията се приемат при общи условия, ако стоките не показват признаци на употреба - разходите за транспорт се поемат от връщащата страна.

12. Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, освен ако Договорът за продажба не предвижда друго. Разходите за доставка на продукти (включително такси за транспорт, доставка и пощенски услуги) се посочват на Клиента на уебсайта на Онлайн магазина в раздела "Разходи за доставка" и при подаване на Поръчката, включително когато Клиентът изрази волята си да бъде обвързан от Продажбите Споразумение.

13. Личното събиране на Продукта от Клиента е безплатно.

§ 10

Право на отказ от договора

1. Потребителят може да се откаже от Договора за продажба в рамките на 14 дни, без да посочва каквато и да е причина.

2. Срокът, посочен в сек. 1 започва с доставката на Продукта на Потребителя или на лице, различно от посочения от него превозвач.

3. В случай на споразумение, което включва много Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части, срокът, посочен в сек. 1 тече от доставката на последния артикул, партида или част.

4. В случай на споразумение, състоящо се в редовна доставка на Продукти за определен период (абонамент), датата, посочена в параграф 1 бяга от завладяването на първото нещо.

5. Потребителят може да се откаже от споразумението, като подаде на продавача декларация за отказ от споразумението. За да спази крайния срок за оттегляне от Споразумението, е достатъчно Потребителят да изпрати изявление преди изтичането на този срок.

6. Извлечението може да бъде изпратено по традиционна поща чрез изпращане на извлечението на адреса на Продавача - данните за контакт на Продавача са посочени в § 3. Изявлението може да бъде изпратено и във формуляра, чийто образец е приложен като Приложение 1 към тези Регламенти и приложение към Закона от 30 май 2014 г. за правата на потребителите, но това не е задължително.

7. Ако Потребителят изпрати декларацията по електронна поща, Продавачът незабавно изпраща Потребителя на имейл адреса, предоставен от Потребителя, потвърждение за получаване на декларацията за отказ от Споразумението.

8. Последствия от оттеглянето от споразумението:

а. В случай на отказ от Споразумение от разстояние, споразумението се счита за не сключено.

б. В случай на отказ от Договора, Продавачът се задължава да се върне на Потребителя незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на изявлението на Потребителя за отказ от Договора и предмета на договора непокътнат (продуктът не е използван, не счупени пломби, включително пломби на опаковки), всичко извършено чрез плащане чрез приспадане на разходите за доставки до Потребителя и всяка комисионна за шлюз за плащане, в случай на плащане чрез шлюз за плащане.

в. Възстановяването на разходите ще се извърши от Продавача, като се използват същите методи на плащане, които са били използвани от Потребителя в първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил на различно решение, което няма да включва разходи за него.

д. Потребителят трябва да върне Продукта на адреса на продавача, от който е изпратен, не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал продавача за оттеглянето от споразумението. Срокът ще бъде спазен, ако Потребителят изпрати Продукта обратно в рамките на 14 дни.

е. Потребителят поема преките разходи за връщане на Продукта, включително разходите за връщане на Продукта, ако поради естеството си Продуктът не може да бъде върнат по обикновена поща.

9. Правото на отказ от договор от разстояние няма право на потребителя във връзка със споразумението:

а. в който предметът на услугата е необработен артикул, произведен съгласно спецификацията на потребителя или обслужващ неговите индивидуални нужди,

б. в който предметът на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, който не може да бъде върнат след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката,

в. предметът на услугата е предмет, който бързо се влошава или има кратък срок на годност,

г. за предоставяне на услуги, ако продавачът е извършил изцяло услугата с изричното съгласие на потребителя, който е бил информиран преди началото на услугата, че след като продавачът е изпълнил услугата, той ще загуби правото да се откаже от Споразумението

д. при които цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за оттегляне от споразумението,

е. в които предмет на услугата са артикули, които след доставката поради своя характер са неразделно свързани с други артикули,

ж. в който предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, и доставката на които може да стане само след 30 дни и стойността на които зависи от колебанията на пазара над които продавачът няма контрол

з. в който предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставен в запечатан пакет, ако пакетът е отворен след доставка,

i. за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаментно споразумение,

й. за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след информиране на Продавача за загубата на правото на отказ от Договора,

§ 11

Рекламация и гаранция

1. Договорът за продажба обхваща нови продукти.

2. В случай на дефект на стоките, закупени от Продавача, Клиентът има право да направи жалба въз основа на разпоредбите относно гаранцията в Гражданския кодекс. Магазинът носи отговорност към потребителя съгласно гаранцията за продадените стоки, ако дефектът бъде открит в рамките на 2 години от датата на освобождаването му. В случай на дефект, Магазинът може, след консултация с потребителя, да реши проблема чрез: понижаване на цената, оттегляне от договора, замяна на предмета на договора, отстраняване на дефекта.

3. Жалбите трябва да се подават в писмена или електронна форма на адресите на продавача, посочени в настоящите правила.

4. Препоръчително е да включите в жалбата, inter alia, кратко описание на дефекта, обстоятелствата (включително датата) на възникването му, подробностите за клиента, подал жалбата, и искането на клиента във връзка с дефекта на стоката.

5. Стоките, изпратени като част от процедурата за рекламация, трябва да бъдат изпратени на адреса, от който са изпратени.

6. Ако е предоставена гаранция за Продукта, информацията за него, както и неговото съдържание, ще бъдат включени в описанието на Продукта в магазина. Продавачът ще прикачи и гаранционна карта към продадения Продукт.

7. Продавачът, в съответствие с чл.558, ал.1 от Гражданския кодекс, изключва разпоредбите относно гаранцията за Купувачи, които са предприемачи.

§ 12

Извънсъдебни начини за разглеждане на жалби и обезщетения

1. Подробна информация за възможността на потребителя да използва извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетения, както и правилата за достъп до тези процедури са на разположение в офисите и на уебсайтовете на повиатски (общински) потребителски омбудсмани, социални организации задължителните задължения включват защита на потребителите, Воеводски инспекторати на Търговската инспекция и на следните интернет адреси на Службата за конкуренция и защита на потребителите: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php и http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Потребителят има следните примерни възможности за използване на извънсъдебни методи за жалби и обезщетения:

а) Потребителят има право да подаде молба до постоянен приятелски съд за потребителите, посочен в чл. 37 от Закона от 15 декември 2000 г. за търговската инспекция (Законодателен вестник от 2014 г., т. 148, с измененията), с искане за уреждане на спор, произтичащ от споразумението, сключено с продавача.

б. Потребителят има право да се обърне към провинциалния инспектор на Търговската инспекция съгласно чл. 36 от Закона от 15 грот 2000 г. относно Търговската инспекция (Законодателен вестник от 2014 г., т. 148, с измененията), с искане за започване на процедура по медиация по мирното уреждане на спора между потребителя и продавача.

в. Потребителят може да получи безплатна помощ при разрешаването на спора между него и Продавача, като също така използва безплатната помощ на повиатски (общински) омбудсман на потребителите или социална организация, чиито законови задачи включват защита на потребителите (включително Федерацията на потребителите, Асоциацията на полските Потребители).

§ 13

Лични данни в онлайн магазина

Действайки в съответствие с чл. 13 сек. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Journal of Laws of the EU .L.2016.119.1), наричан по-долу „GDPR“, бихме искали да Ви информираме, че

1. Администратор на лични данни на Клиенти, събрани чрез Онлайн магазина, е Продавачът.

2. Личните данни на клиентите, събрани от администратора чрез Онлайн магазина, се събират с цел изпълнение на Договора за продажба, а ако Клиентът се съгласи - и за маркетингови цели.

3. Получателите на лични данни на Клиентите на Онлайн магазина могат да бъдат:

а. В случай на Клиент, който използва Интернет магазина с метода на доставка по пощата или куриера, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания превозвач или посредник, извършващ пратката, по искане на Администратора.

б. В случай на Клиент, който използва Онлайн магазина с метода на електронни плащания или с платежна карта, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания субект, обслужващ горепосочените плащания в Онлайн магазина.

4. Клиентът има право на достъп до своите данни и да ги коригира.

5. Предоставянето на лични данни е доброволно, но не предоставянето на личните данни, посочени в регламентите, необходими за сключване на Договор за продажба, води до невъзможност за сключване на този договор.

§ 14

Заключителни разпоредби

1. Споразуменията, сключени чрез Онлайн магазина, се сключват на полски език.

2. Продавачът си запазва правото да изменя Регламентите по важни причини, тоест: промени в закона, промени в методите на плащане и доставка - до степента, до която тези промени засягат прилагането на разпоредбите на тези Регламенти. Продавачът ще информира Клиента за всяка промяна поне 7 дни предварително.

3. По въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент, се прилагат общоприложими разпоредби на полското законодателство, по-специално: Гражданският кодекс; акта за предоставяне на електронни услуги; Законът за правата на потребителите, Законът за защита на личните данни.

4. Клиентът има право да използва извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетения. За тази цел той може да подаде жалба чрез интернет платформата за ОРС на ЕС, достъпна на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/