Χρησιμοποιώντας το κατάστημα shop.suninhouse.eu, αποδέχεστε αυτόματα τους ακόλουθους κανονισμούς.

Κανονισμοί του διαδικτυακού καταστήματος

§ 1

Εισαγωγικές διατάξεις

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.suninhouse.eu διευθύνεται από τον Andrzej Szczepanik που διευθύνει μια επιχείρηση με την επωνυμία SUN TECHNOLOGY, που έχει εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες για την Οικονομική Δραστηριότητα (CEIDG) που τηρούνται από τον αρμόδιο για την οικονομία υπουργό, ΦΠΑ ΕΕ PL6341129904, REGON 276941496

2. Οι παρόντες Κανονισμοί απευθύνονται τόσο στους Καταναλωτές όσο και στους Επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το Κατάστημα και καθορίζουν τους κανόνες χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους κανόνες και τη διαδικασία για τη σύναψη Συμφωνιών Πωλήσεων με τον Πελάτη σε απόσταση μέσω του Καταστήματος.

§ 2

Ορισμοί

1. Καταναλωτής - ένα φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με τον Πωλητή ως μέρος του καταστήματος, το αντικείμενο του οποίου δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

2. Πωλητής - ένα φυσικό πρόσωπο που διευθύνει μια επιχείρηση με την επωνυμία SUN TECHNOLOGY, που έχει εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες για την Οικονομική Δραστηριότητα (CEIDG) που τηρούνται από τον αρμόδιο υπουργό οικονομίας, VAT EU PL6341129904, REGON 276941496

3. Πελάτης - κάθε οντότητα που πραγματοποιεί αγορές μέσω του καταστήματος.

4. Επιχειρηματίας - ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο και μια οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, ο χωριστός νόμος του οποίου παρέχει νομική ικανότητα, εκτελώντας για λογαριασμό του μια οικονομική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί το Κατάστημα.

5. Κατάστημα - ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που διευθύνεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση Διαδικτύου shop.suninhouse.eu

6. Σύμβαση εξ αποστάσεως - σύμβαση που συνάπτεται με τον Πελάτη ως μέρος ενός οργανωμένου συστήματος σύναψης συμβάσεων εξ αποστάσεως (ως μέρος του Καταστήματος), χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών, με τη μοναδική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως έως και τη σύναψη της σύμβασης.

7. Κανονισμοί - αυτοί οι κανονισμοί καταστημάτων.

8. Παραγγελία - η δήλωση προθέσεων του Πελάτη που υποβάλλεται μέσω της Φόρμας Παραγγελίας και στοχεύει άμεσα στη σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεων Προϊόντων ή Προϊόντων με τον Πωλητή.

9. Λογαριασμός - λογαριασμός πελάτη στο Κατάστημα, περιέχει δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη και πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες που του έχει υποβάλει στο κατάστημα.

10. Φόρμα εγγραφής - μια φόρμα διαθέσιμη στο Store, επιτρέποντας τη δημιουργία λογαριασμού.

11. Φόρμα παραγγελίας - μια διαδραστική φόρμα διαθέσιμη στο Κατάστημα που επιτρέπει την παραγγελία, ιδίως προσθέτοντας Προϊόντα στο Καλάθι και καθορίζοντας τους όρους της Συμφωνίας Πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου παράδοσης και πληρωμής.

12. Καλάθι - ένα στοιχείο του λογισμικού του καταστήματος, στο οποίο τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά είναι ορατά και είναι επίσης δυνατό να προσδιοριστεί και να τροποποιηθεί τα δεδομένα παραγγελίας, ιδίως η ποσότητα των προϊόντων.

13. Προϊόν - ένα κινητό είδος / υπηρεσία διαθέσιμη στο Κατάστημα, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.

14. Συμφωνία πώλησης - μια σύμβαση πώλησης προϊόντος που συνάπτεται ή συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος. Η Σύμβαση Πωλήσεων σημαίνει επίσης - σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος - μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών και μια σύμβαση για συγκεκριμένη εργασία.

§ 3

Επικοινωνήστε με το κατάστημα

1. Διεύθυνση πωλητή: Sienkiewicza 4d, 41-400 Mysłowice

2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πωλητή: shop@suninhouse.eu

3. Αριθμός τηλεφώνου πωλητή: +48 501 130 261

4. Αριθμός φαξ του πωλητή - κανένας.

5. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού πωλητή

αριθμός λογαριασμού mBank:

20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

IBAN: PL20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

Κωδικός SWIFT: BREXPLPWMBK

6. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου που παρέχονται στην παρούσα παράγραφο.

7. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον Πωλητή μεταξύ 9 π.μ. και 3 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.

§ 4

Τεχνικές απαιτήσεις

      Για να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της κατάταξης του καταστήματος και της παραγγελίας για Προϊόντα, πρέπει:

α. τερματική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και πρόγραμμα περιήγησης ιστού,

β. έναν ενεργό λογαριασμό e-mail (e-mail),

γ. ενεργοποιημένα cookie.

§ 5

Γενικές πληροφορίες

1. Ο Πωλητής, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπές, συμπεριλαμβανομένων διακοπών στη λειτουργία του Καταστήματος, που προκαλούνται από ανωτέρα βία, παράνομες ενέργειες τρίτων ή ασυμβατότητα του Διαδικτυακού Καταστήματος με την τεχνική του Πελάτη. υποδομή.

2. Η προβολή της κατάταξης του καταστήματος δεν απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού. Η υποβολή παραγγελιών από τον Πελάτη για Προϊόντα στη συλλογή καταστημάτων είναι δυνατή είτε μετά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του § 6 των Κανονισμών είτε παρέχοντας τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και διευθύνσεις που επιτρέπουν την ολοκλήρωση της Παραγγελίας χωρίς τη δημιουργία Λογαριασμού.

3. Οι τιμές που δίνονται στο Κατάστημα δίνονται σε Πολωνικά ζλότι και είναι βΡούτο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

4. Η πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών μεταφορών και ηλεκτρονικών πληρωμών. Η οντότητα που παρέχει online υπηρεσίες πληρωμών στον τομέα των πληρωμών με κάρτα είναι η Blue Media S.A. Διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής μέσω Διαδικτύου: Κάρτες πληρωμής: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6

Δημιουργία λογαριασμού στο Κατάστημα

1. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Κατάστημα, πρέπει να συμπληρώσετε τη Φόρμα Εγγραφής. Είναι απαραίτητο να παρέχονται προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

2. Η δημιουργία λογαριασμού στο Κατάστημα είναι δωρεάν.

3. Η σύνδεση στον λογαριασμό γίνεται με την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού πρόσβασης που ορίζονται στη φόρμα εγγραφής.

4. Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να επιβαρυνθεί με καμία χρέωση, να διαγράψει τον Λογαριασμό στέλνοντας ένα κατάλληλο αίτημα στον Πωλητή, ιδίως μέσω e-mail ή γραπτώς στις διευθύνσεις που παρέχονται στην § 3.

§ 7

Κανόνες για την παραγγελία

      Για να κάνετε μια παραγγελία:

1. συνδεθείτε στο κατάστημα (προαιρετικό)

2. επιλέξτε το Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παραγγελίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι" (ή ισοδύναμο).

3. συνδεθείτε ή χρησιμοποιήστε την επιλογή υποβολής παραγγελίας χωρίς εγγραφή.

4. εάν έχει επιλεγεί η επιλογή υποβολής Παραγγελίας χωρίς εγγραφή - συμπληρώστε τη Φόρμα Παραγγελίας εισάγοντας τα στοιχεία του παραλήπτη της Παραγγελίας και τη διεύθυνση στην οποία πρόκειται να παραδοθεί το Προϊόν, επιλέξτε τον τύπο αποστολής (μέθοδος παράδοσης το προϊόν), εισαγάγετε τα δεδομένα τιμολογίου, εάν διαφέρουν από τα στοιχεία του παραλήπτη,

5. Κάντε κλικ στο κουμπί "Παραγγελία και πληρωμή" / κάντε κλικ στο κουμπί "Παραγγελία και πληρωμή" και επιβεβαιώστε την παραγγελία κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που στάλθηκε στο e-mail

6.επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, πληρώστε την παραγγελία εντός συγκεκριμένης περιόδου, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 σημείο 3

§ 8

Προσφέρονται τρόποι παράδοσης και πληρωμής

1. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες μεθόδους παράδοσης ή παραλαβής του Παραγγελθέντος Προϊόντος:

α. Ταχυδρομικό αντικείμενο, αντικείμενο αντικαταβολής,

β. Παράδοση με ταχυμεταφορές, ταχυμεταφορές με αντικαταβολή,

γ. Παραλαβή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση που συμφωνήθηκε μέσω τηλεφώνου.

2. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

α. Πληρωμή κατά την παράδοση

β. Αντικαταβολή

γ. Πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του Πωλητή

δ. Ηλεκτρονικές πληρωμές

ε. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Η οντότητα που παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες πληρωμών στον τομέα των πληρωμών με κάρτα είναι η Blue Media S.A. Διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής μέσω διαδικτύου: Κάρτες πληρωμής: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους παράδοσης και τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του καταστήματος.

4. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί Πληρωμές με Κάρτες Πληρωμής στον Συνεργάτη σε απλοποιημένη μορφή, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να παρέχει κάθε φορά τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής. Το διακριτικό (εικονικό αναγνωριστικό κάρτας) δημιουργείται με βάση τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής που παρέχονται στο PayU από τον Πελάτη.

§ 9

Εκτέλεση της σύμβασης πώλησης

1. Η σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης έχει υποβάλει μια Παραγγελία χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με την § 7 των Κανονισμών.

2. Μετά την υποβολή της παραγγελίας, ο Πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και ταυτόχρονα αποδέχεται την Παραγγελία για εκτέλεση. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας και η αποδοχή της για εφαρμογή πραγματοποιείται στέλνοντας στον Πελάτη ένα κατάλληλο e-mail στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη που παρέχεται κατά την υποβολή της Παραγγελίας, η οποία περιέχει τουλάχιστον τη δήλωση παραλαβής του Παραγγελίας από τον Πωλητή και την αποδοχή της για εφαρμογή και επιβεβαίωση της σύναψης της Σύμβασης Πωλήσεων. Με την παραλαβή του παραπάνω e-mail από τον Πελάτη, συνάπτεται Σύμβαση Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.

3. Εάν ο Πελάτης επιλέξει:

α. πληρωμή μέσω τραπεζικής μεταφοράς, ηλεκτρονικής πληρωμής ή πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή εντός δύο ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Συμφωνίας Πώλησης - διαφορετικά η παραγγελία θα ακυρωθεί. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς, ηλεκτρονικής πληρωμής ή πιστωτικής κάρτας - ο χρόνος επεξεργασίας της παραγγελίας μετράται από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Πωλητή.

β. πληρωμή κατά την παράδοση κατά την παράδοση, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή κατά την παράδοση.

γ. πληρωμή σε μετρητά κατά την προσωπική παραλαβή της αποστολής, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή κατά την παραλαβή της αποστολής εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής πληροφοριών σχετικά με την ετοιμότητα της αποστολής για παραλαβή.

4. Εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από την προσωπική συλλογή, το Προϊόν θα αποσταλεί από τον Πωλητή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην περιγραφή του (με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 αυτής της ενότητας), με τον τρόπο που επέλεξε ο Πελάτης κατά την τοποθέτηση του Σειρά.

5. A Για παραγγελίεςenia για Προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης είναι η μεγαλύτερη ημερομηνία.

5. B Στην περίπτωση παραγγελίας Προϊόντων με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης, ο Πελάτης έχει την επιλογή να ζητήσει παράδοση των Προϊόντων σε μέρη ή παράδοση όλων των Προϊόντων μετά την ολοκλήρωση ολόκληρης της παραγγελίας.

6. Η έναρξη της περιόδου παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη υπολογίζεται ως εξής:

Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς, ηλεκτρονικής πληρωμής ή πιστωτικής κάρτας - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Πωλητή.

β. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής κατά την παράδοση - από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Πωλήσεων,

7. Εάν ο Πελάτης επιλέξει μια προσωπική συλλογή Προϊόντων, το Προϊόν θα είναι έτοιμο για συλλογή από τον Πελάτη εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην περιγραφή του Προϊόντος. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί επιπλέον από τον Πωλητή για την ετοιμότητα του Προϊόντος για συλλογή στέλνοντας ένα κατάλληλο e-mail στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη που παρέχεται κατά την υποβολή της Παραγγελίας.

8. Στην περίπτωση παραγγελίας Προϊόντων με διαφορετικούς όρους ετοιμότητας για συλλογή, η ημερομηνία ετοιμότητας για συλλογή είναι η μεγαλύτερη ημερομηνία

9. Η αρχή της περιόδου ετοιμότητας του Προϊόντος για παραλαβή από τον Πελάτη υπολογίζεται ως εξής:

Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς, ηλεκτρονικής πληρωμής ή πιστωτικής κάρτας - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Πωλητή.

β. Εάν ο Πελάτης επιλέξει μετρητά κατά την παράδοση - από την ημέρα σύναψης του Συμφωνητικού Πώλησης.

10. Το Προϊόν παραδίδεται εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Στέλνουμε τα προϊόντα μας μέσω ταχυμεταφορών, ειδικά για μεγάλες αποστολές, όπως ηλιακοί συλλέκτες. Η αποστολή είναι πάντα ασφαλισμένη - ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για ζημιές κατά τη μεταφορά, οπότε κατά τη συλλογή των εμπορευμάτων, ελέγξτε το περιεχόμενο της αποστολής και την παρουσία / απουσία ζημίας. Ελλείψει εξωτερικών ενδείξεων ζημίας και εύρεσης τέτοιας ζημιάς μετά την αποσυσκευασία, οι περισσότεροι μεταφορείς (όπως η DHL) δίνουν στον παραλήπτη ορισμένο χρόνο για να υποβάλει αξίωση για ζημία κατά τη μεταφορά έως και μερικές ημέρες μετά την παραλαβή της αποστολής. Οι αποστολές που δείχνουν σημάδια ζημιάς πρέπει να αποσυσκευάζονται παρουσία του ταχυμεταφορέα. Σε κάθε περίπτωση ζημίας, είναι απαραίτητο να αναφέρετε μια καταγγελία στον μεταφορέα από τον παραλήπτη και να συντάξετε μια αναφορά ζημιάς. Μετά την επιβεβαίωση της ζημιάς από τον μεταφορέα, στέλνουμε τα νέα προϊόντα χωρίς ζημιά. Φυσικά, οι επιστροφές γίνονται δεκτές με γενικούς όρους, εάν τα αγαθά δεν δείχνουν σημάδια χρήσης - το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον επιστρέφοντα.

12. Η παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη είναι πληρωτέα, εκτός εάν το Συμφωνητικό Πωλήσεων προβλέπει διαφορετικά. Τα έξοδα παράδοσης προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των τελών μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) αναφέρονται στον Πελάτη στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην καρτέλα "Έξοδα παράδοσης" και κατά την υποβολή της Παραγγελίας, ακόμη και όταν ο Πελάτης εκφράζει τη βούλησή του να δεσμευτεί από τις Πωλήσεις Συμφωνία.

13. Η προσωπική συλλογή του Προϊόντος από τον Πελάτη είναι δωρεάν.

§ 10

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

1. Ο καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη Συμφωνία Πωλήσεων εντός 14 ημερών χωρίς να δώσει κανένα λόγο.

2. Το χρονικό όριο που καθορίζεται σε δευτερόλεπτα. 1 ξεκινά με την παράδοση του Προϊόντος στον Καταναλωτή ή σε άλλο άτομο εκτός από τον μεταφορέα που έχει ορίσει.

3. Στην περίπτωση μιας Συμφωνίας που περιλαμβάνει πολλά Προϊόντα που παραδίδονται ξεχωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη, η προθεσμία καθορίζεται σε δευτερόλεπτα. 1 τρέχει από την παράδοση του τελευταίου αντικειμένου, παρτίδας ή τμήματος.

4. Σε περίπτωση Συμφωνίας που συνίσταται στην τακτική παράδοση των Προϊόντων για μια καθορισμένη περίοδο (συνδρομή), η ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 τρέχει από την κατοχή του πρώτου.

5. Ο καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη Συμφωνία υποβάλλοντας στον Πωλητή δήλωση υπαναχώρησης από τη Συμφωνία. Για να τηρηθεί η προθεσμία απόσυρσης από τη Συμφωνία, αρκεί ο Καταναλωτής να στείλει δήλωση πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου.

6. Η δήλωση μπορεί να σταλεί με παραδοσιακό ταχυδρομείο στέλνοντας τη δήλωση στη διεύθυνση του Πωλητή - τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή καθορίζονται στην § 3. Η δήλωση μπορεί επίσης να υποβληθεί στη φόρμα, το υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 σε αυτά. Κανονισμοί και προσάρτηση του νόμου της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

7. Εάν ο Καταναλωτής αποστέλλει τη δήλωση μέσω e-mail, ο Πωλητής θα αποστείλει αμέσως τον Καταναλωτή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης από τη Συμφωνία.

8. Συνέπειες απόσυρσης από τη συμφωνία:

Σε περίπτωση απόσυρσης από εξ αποστάσεως συμφωνία, η συμφωνία θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.

β. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Συμφωνία, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Καταναλωτή αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του Καταναλωτή σχετικά με την υπαναχώρηση από τη Συμφωνία και το αντικείμενο της σύμβασης άθικτο (το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε, όχι σπασμένες σφραγίδες, συμπεριλαμβανομένων των σφραγίδων συσκευασίας), όλα γίνονται με πληρωμή αφαιρώντας το κόστος των παραδόσεων στον Καταναλωτή και τυχόν προμήθεια πύλης πληρωμής, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πύλης πληρωμής.

γ. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τον Πωλητή χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον Καταναλωτή στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε μια διαφορετική λύση που δεν θα συνεπάγεται κόστος για αυτόν.

ε. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει το Προϊόν στη διεύθυνση του Πωλητή από την οποία εστάλησαν, το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε τον Πωλητή για την απόσυρση από το Συμφωνητικό. Η προθεσμία θα τηρηθεί εάν ο Καταναλωτής στείλει το Προϊόν πίσω εντός 14 ημερών.

στ. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επιστροφής του Προϊόντος, εάν, λόγω της φύσης του, το Προϊόν δεν μπορεί να επιστραφεί με κανονικό ταχυδρομείο.

9. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύμβαση δεν έχει δικαίωμα στον Καταναλωτή σε σχέση με τη Συμφωνία:

α. στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι μη προκατασκευασμένο είδος, που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή ή εξυπηρετεί για να ικανοποιήσει τις ατομικές του ανάγκες,

β. στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα αντικείμενο που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοίξει μετά την παράδοση,

γ. στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα αντικείμενο που επιδεινώνεται γρήγορα ή έχει μικρή διάρκεια ζωής,

δ. για την παροχή υπηρεσιών, εάν ο Πωλητής έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της υπηρεσίας ότι αφού ο Πωλητής έχει εκπληρώσει την υπηρεσία, θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από η συμφωνία

ε. στην οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τις οποίες ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη Συμφωνία,

στ. στα οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι στοιχεία που μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, συνδέονται χωριστά με άλλα είδη,

ζ. στα οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, και η παράδοση της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η αξία της οποίας εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στην αγορά επί του οποίου ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο

η. στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή λογισμικό υπολογιστή που παραδίδεται σε σφραγισμένο πακέτο, εάν το πακέτο έχει ανοίξει μετά την παράδοση,

θ. για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τη συνδρομή,

ι. για παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν καταγράφεται σε απτό μέσο, ​​εάν η παράσταση ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση και αφού ενημερώσει τον Πωλητή για την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη Σύμβαση,

§ 11

Καταγγελία και εγγύηση

1. Η συμφωνία πώλησης καλύπτει νέα προϊόντα.

2. Σε περίπτωση ελαττώματος των αγαθών που αγοράστηκαν από τον Πωλητή, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία βάσει των διατάξεων της εγγύησης στον Αστικό Κώδικα. Το κατάστημα ευθύνεται για τον καταναλωτή με την εγγύηση για τα προϊόντα που πωλούνται, εάν το ελάττωμα βρεθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Σε περίπτωση ελαττώματος, το Κατάστημα μπορεί, σε συνεννόηση με τον καταναλωτή, να λύσει το πρόβλημα: μειώνοντας την τιμή, αποσύροντας από τη σύμβαση, αντικαθιστώντας το αντικείμενο της σύμβασης, αφαιρώντας το ελάττωμα

3. Τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις του Πωλητή που παρέχονται στους παρόντες Κανονισμούς.

4. Συνιστάται να συμπεριλάβετε στην καταγγελία, μεταξύ άλλων, μια σύντομη περιγραφή του ελαττώματος, των περιστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας) της εμφάνισής του, των λεπτομερειών του πελάτη που υπέβαλε το παράπονο και του αιτήματος του πελάτη σχετικά με το ελάττωμα των αγαθών.

5. Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας καταγγελίας πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση από την οποία στάλθηκαν.

6. Εάν έχει δοθεί εγγύηση για το Προϊόν, πληροφορίες σχετικά με αυτό, καθώς και το περιεχόμενό του, θα συμπεριληφθούν στην περιγραφή του Προϊόντος στο Κατάστημα. Ο Πωλητής θα επισυνάψει επίσης μια κάρτα εγγύησης στο προϊόν που πωλείται.

7. Ο Πωλητής, σύμφωνα με το άρθρο 558 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα, εξαιρεί τις διατάξεις περί εγγύησης για αγοραστές που είναι επιχειρηματίες.

§ 12

Εξωδικαστικοί τρόποι αντιμετώπισης καταγγελιών και αποκατάστασης

1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα του Καταναλωτή να χρησιμοποιεί εξωδικαστικά μέσα αντιμετώπισης καταγγελιών και προσφυγής, καθώς και τους κανόνες πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες είναι διαθέσιμα στα γραφεία και στους ιστότοπους των poviat (δημοτικών) καταναλωτών διαμεσολαβητών, κοινωνικών οργανώσεων των οποίων Στα νομικά καθήκοντα περιλαμβάνονται η προστασία των καταναλωτών, οι επιθεωρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας της επιθεώρησης εμπορίου και στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php και http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Ο καταναλωτής έχει τις ακόλουθες παραδειγματικές δυνατότητες να χρησιμοποιεί μεθόδους εξωδικαστικής καταγγελίας και αποκατάστασης:

Ο καταναλωτής δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνιμο φιλικό δικαστήριο καταναλωτών που αναφέρεται στο άρθρο. 37 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 για την επιθεώρηση του εμπορίου (Εφημερίδα των νόμων του 2014, σημείο 148, όπως τροποποιήθηκε), με αίτημα επίλυσης μιας διαφοράς που προκύπτει από τη συμφωνία που συνάφθηκε με τον Πωλητή.

β. Ο καταναλωτής δικαιούται να υποβάλει αίτηση στον επαρχιακό επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο. 36 του νόμου των 15 γρτου 2000 σχετικά με την εμπορική επιθεώρηση (Εφημερίδα των νόμων του 2014, σημείο 148, όπως τροποποιήθηκε), με αίτημα για έναρξη διαδικασίας διαμεσολάβησης σχετικά με τη φιλική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του καταναλωτή και του πωλητή.

γ. Ο καταναλωτής μπορεί να λάβει δωρεάν βοήθεια για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ του και του Πωλητή, χρησιμοποιώντας επίσης τη δωρεάν βοήθεια ενός διαμεσολαβητή (δημοτικού) καταναλωτή ή μιας κοινωνικής οργάνωσης του οποίου τα θεσμικά καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδίας Καταναλωτών, Ένωση Πολωνών Καταναλωτές).

§ 13

Προσωπικά δεδομένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο. 13 δευτερόλεπτα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Εφημερίδα των νόμων της ΕΕ. L.2016.119.1), εφεξής "GDPR", θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι

1. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των Πελατών που συλλέγονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι ο Πωλητής.

2. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που συλλέγονται από τον διαχειριστή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συλλέγονται προκειμένου να εφαρμοστεί το Συμφωνητικό Πωλήσεων και εάν ο Πελάτης συμφωνεί - επίσης για σκοπούς μάρκετινγκ.

3. Οι παραλήπτες προσωπικών δεδομένων των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορεί να είναι:

Στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη μέθοδο παράδοσης ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφοράς, ο Διαχειριστής παρέχει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει ο Πελάτης στον επιλεγμένο μεταφορέα ή μεσάζοντα που εκτελεί την αποστολή κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή.

β. Στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη μέθοδο ηλεκτρονικών πληρωμών ή με κάρτα πληρωμής, ο Διαχειριστής παρέχει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στην επιλεγμένη οντότητα που εξυπηρετεί τις παραπάνω πληρωμές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και να τα διορθώνει.

5. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά η παράλειψη παροχής των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στους Κανονισμούς που απαιτούνται για τη σύναψη Συμφωνίας Πωλήσεων οδηγεί στην αδυναμία σύναψης αυτής της σύμβασης.

§ 14

Τελικά εφόδια

1. Οι συμφωνίες που συνάπτονται μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος συνάπτονται στα Πολωνικά.

2. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Κανονισμούς για σημαντικούς λόγους, δηλαδή: αλλαγές στο νόμο, αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής και παράδοσης - στο βαθμό στον οποίο αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων αυτών των Κανονισμών. Ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη για κάθε αλλαγή τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα.

3. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες κανονισμούς, εφαρμόζονται γενικά εφαρμοστέες διατάξεις του πολωνικού δικαίου, ιδίως: ο αστικός κώδικας · η πράξη για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών · ο νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί εξωδικαστικά μέσα για την αντιμετώπιση καταγγελιών και αποζημιώσεων. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να υποβάλει καταγγελία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ODR της ΕΕ που διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/