Používáním obchodu shop.suninhouse.eu automaticky přijímáte následující předpisy.

Předpisy internetového obchodu

§ 1

Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod shop.suninhouse.eu provozuje Andrzej Szczepanik podnikající pod názvem SUN TECHNOLOGY, zapsaný do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeného ministrem pro hospodářství, EU DPH PL6341129904, REGON 276941496

2. Tato nařízení jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům, kteří používají obchod, a definují pravidla používání online obchodu, jakož i pravidla a postup uzavírání kupních smluv se zákazníkem na dálku prostřednictvím obchodu.

§ 2

Definice

1. Spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s prodávajícím jako součást obchodu smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

2. Prodávající - fyzická osoba podnikající pod názvem SUN TECHNOLOGY, zapsaná do Centrálního registru a informací o ekonomické činnosti (CEIDG) vedeného ministrem hospodářství, VAT EU PL6341129904, REGON 276941496

3. Zákazník - každý subjekt nakupující prostřednictvím obchodu.

4. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní zákon zaručuje způsobilost k právním úkonům, vykonávající ekonomickou činnost, která využívá Obchod.

5. Obchod - internetový obchod provozovaný prodejcem na internetové adrese shop.suninhouse.eu

6. Smlouva na dálku - smlouva uzavřená se zákazníkem jako součást organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (jako součást obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s jediným použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku k uzavření smlouvy včetně.

7. Předpisy - tyto předpisy pro obchod.

8. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru předložené prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu nebo produktů s prodávajícím.

9. Účet - zákaznický účet v Obchodě, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o jím zadaných objednávkách v obchodě.

10. Registrační formulář - formulář dostupný v Obchodě, umožňující vytvoření Účtu.

11. Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do Košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

12. Košík - prvek softwaru obchodu, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané pro nákup, a je také možné určit a upravit údaje objednávky, zejména množství produktů.

13. Produkt - movitý předmět / služba dostupná v Obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem.

14. Kupní smlouva - smlouva o prodeji produktu uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupní smlouvou se dále rozumí - podle vlastností Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o konkrétním díle.

§ 3

Kontakt s obchodem

1. Adresa prodejce: Sienkiewicza 4d, 41-400 Mysłowice

2. E-mailová adresa prodejce: shop@suninhouse.eu

3. Telefonní číslo prodávajícího: +48 501 130 261

4. Faxové číslo prodejce - žádné.

5. Číslo bankovního účtu prodávajícího

číslo účtu mBank:

20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

IBAN: PL20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

SWIFT kód: BREXPLPWMBK

6. Zákazník může komunikovat s prodávajícím pomocí adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.

7. Zákazník může telefonicky komunikovat s prodávajícím v pracovní dny mezi 9:00 a 15:00.

§ 4

Technické požadavky

      Chcete-li používat obchod, včetně prohlížení sortimentu obchodu a zadávání objednávek produktů, musíte:

a. koncové zařízení s přístupem na internet a webový prohlížeč,

b. aktivní e-mailový účet (e-mail),

c. povolené cookies.

§ 5

Obecná informace

1. Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za žádná narušení, včetně přerušení fungování obchodu, způsobená vyšší mocí, protiprávním jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou internetového obchodu s technickými údaji zákazníka. infrastruktura.

2. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek produktů zákazníkem v sortimentu obchodu je možné buď po vytvoření účtu v souladu s ustanovením § 6 nařízení, nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících dokončení objednávky bez vytvoření účtu.

3. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou brutto (včetně DPH).

4. Platba za zboží a služby se provádí tradičními převody a elektronickými platbami. Subjektem poskytujícím online platební služby v oblasti plateb kartou je Blue Media S.A. Dostupné online elektronické platební metody: Platební karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6

Vytvoření účtu v obchodě

1. Chcete-li vytvořit účet v obchodě, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné poskytnout osobní údaje nezbytné k dokončení transakce.

2. Vytvoření účtu v obchodě je zdarma.

3. Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v registračním formuláři.

4. Zákazník může kdykoli bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků účet smazat zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidla pro zadávání objednávek

      Za účelem zadání objednávky:

1. přihlášení do obchodu (volitelné);

2. vyberte Produkt, který je předmětem Objednávky, a poté klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“ (nebo ekvivalent);

3. přihlásit se nebo využít možnost zadání Objednávky bez registrace;

4. pokud byla zvolena možnost zadání Objednávky bez registrace - vyplňte Objednávkový formulář zadáním údajů o příjemci Objednávky a adrese, na kterou má být Produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení produkt), zadejte fakturační údaje, pokud se liší od údajů o příjemci,

5. Klikněte na tlačítko „Objednat a zaplatit“ / klikněte na tlačítko „Objednat a zaplatit“ a objednávku potvrďte kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu

6. vyberte jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby zaplaťte objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou § 8 bodu 3.

§ 8

Nabízené způsoby doručení a platby

1. Zákazník může použít následující způsoby doručení nebo vyzvednutí objednaného Produktu:

a. Poštovní zásilka, položka na dobírku,

b. Kurýrní doručení, kurýr na dobírku,

c. Osobní vyzvednutí k dispozici na adrese dohodnuté telefonicky.

2. Zákazník může použít následující platební metody:

a. Platba na dobírku

b. Dobírka

c. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího

d. Elektronické platby

e. Platba kreditní kartou.

Subjektem poskytujícím online platební služby v oblasti plateb kartou je Blue Media S.A. Dostupné online elektronické platební metody: Platební karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných platebních metodách najdete na webových stránkách obchodu.

4. Zákazník může Partnerovi provádět platby platebními kartami ve zjednodušené formě, tj. Bez nutnosti pokaždé uvádět všechny údaje o platební kartě. Token (identifikátor virtuální karty) je generován na základě údajů o platební kartě poskytnutých zákazníkovi PayU.

§ 9

Plnění kupní smlouvy

1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník zadal objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 Pravidel.

2. Po zadání Objednávky Prodávající ihned potvrdí její přijetí a zároveň přijme Objednávku k provedení. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním Zákazníka příslušným e-mailem na Zákazníkovu e-mailovou adresu uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí za implementaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem dojde k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

3. Pokud si zákazník zvolí:

a. platba bankovním převodem, elektronická platba nebo platba kreditní kartou, zákazník je povinen provést platbu do dvou kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - jinak bude objednávka zrušena. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo kreditní kartou - doba zpracování objednávky se počítá od data připsání na bankovní účet prodávajícího.

b. platba na dobírku při dodání, zákazník je povinen provést platbu při dodání.

c. platba v hotovosti při osobním vyzvednutí zásilky je zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky do 1 dne ode dne obdržení informace o připravenosti zásilky k vyzvednutí.

4. Pokud si zákazník zvolil jiný způsob doručení než osobní odběr, bude produkt prodávajícím odeslán ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 této části), a to způsobem, který si zákazník zvolil při umístění Objednat.

5. A Pro objednávkyenia pro Výrobky s různými dodacími lhůtami je datum dodání nejdelší dané datum.

5. B V případě objednávky Produktů s různými dodacími lhůtami má Zákazník možnost po dokončení celé objednávky požadovat dodání Produktů po částech nebo dodání všech Produktů.

6. Začátek období pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:

a. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo kreditní kartou - ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího.

b. Pokud si zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření kupní smlouvy,

7. Pokud si zákazník vybere osobní odběr produktu, bude produkt připraven k vyzvednutí zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu produktu. Zákazník bude prodávajícím dodatečně informován o připravenosti produktu k vyzvednutí zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při zadávání objednávky.

8. V případě objednání Produktů s různými podmínkami připravenosti k vyzvednutí je datem připravenosti k vyzvednutí nejdelší daný den

9. Začátek období připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem se počítá takto:

a. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo kreditní kartou - ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího.

b. Pokud si zákazník zvolí dobírku - ode dne uzavření kupní smlouvy.

10. Produkt je dodáván na území Evropské unie.

11. Naše zboží zasíláme kurýrem, zejména u velkých zásilek, jako jsou solární panely. Zásilka je vždy pojištěna - přepravce odpovídá za poškození při přepravě, proto při vyzvedávání zboží prosím zkontrolujte obsah zásilky a přítomnost / nepřítomnost poškození. Při absenci vnějších známek poškození a zjištění takové škody po vybalení poskytuje většina přepravců (například DHL) příjemci určitou dobu na uplatnění nároku na náhradu škody při přepravě až několik dní po obdržení zásilky. Zásilky, které vykazují známky poškození, musí být za přítomnosti kurýra vybaleny. V každém případě poškození je nutné nahlásit reklamaci přepravci ze strany příjemce a sepsat protokol o škodě. Po potvrzení poškození přepravcem zašleme nové zboží bez poškození. Vrácení zboží je samozřejmě přijímáno za obecných podmínek, pokud zboží nevykazuje známky užívání - náklady na dopravu nese vracející se strana.

12. Dodání Produktu zákazníkovi je splatné, pokud prodejní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu na kartě „Náklady na doručení“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník vyjádří vůli být vázán prodejem Dohoda.

13. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je bezplatný.

§ 10

Právo odstoupit od smlouvy

1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

2. Časový limit uvedený v sek. 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli nebo jiné osobě než jím určenému přepravci.

3. V případě Smlouvy, která zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, lhůta uvedená v čl. 1 běží od dodávky poslední položky, dávky nebo dílu.

4. V případě Smlouvy spočívající v pravidelné dodávce Produktů po stanovené období (předplatné), datum uvedené v odstavci 1 běží od převzetí první věci.

5. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy předložením prohlášení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal prohlášení před uplynutím této lhůty.

6. Výpis lze zaslat klasickou poštou zasláním výpisu na adresu prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Výpis lze podat také na formuláři, jehož vzor je přiložen v příloze 1 těchto Předpisy a příloha zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, ale není to povinné.

7. Pokud spotřebitel zašle prohlášení e-mailem, prodávající mu neprodleně zašle e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení spotřebitele o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

8. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se dohoda považuje za neuzavřenou.

b. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, a předmět smlouvy v neporušeném stavu (nepoužitý produkt, neporušené pečetě, včetně pečetí obalů), vše provedeno platbou odečtením nákladů na dodávky Spotřebiteli a případné provize platební brány, v případě platby prostřednictvím platební brány.

c. Náhrada bude provedena prodejcem pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude zahrnovat žádné náklady.

e. Spotřebitel by měl vrátit Produkt na adresu Prodávajícího uvedenou na adrese, ze které byl odeslán, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval Prodávajícího o odstoupení od Smlouvy. Termín bude dodržen, pokud spotřebitel odešle Produkt zpět do 14 dnů.

f. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud z jeho povahy nemohl být Produkt vrácen běžnou poštou.

9. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel ve vztahu ke Smlouvě:

a. ve kterém je předmětem služby prefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

b. u kterého je předmětem služby věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen,

c. ve kterém je předmětem služby věc, která se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost,

d. za poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že poté, co prodávající službu splnil, ztratí právo odstoupit od dohoda

e. ve kterých cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

f. u nichž jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,

g. ve kterém jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu nad kterými nemá Prodávající žádnou kontrolu

h. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen,

i. pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném,

j. pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a po informování prodávajícího o ztrátě práva odstoupit od smlouvy,

§ 11

Stížnost a záruka

1. Kupní smlouva se vztahuje na nové produkty.

2. V případě vady zboží zakoupeného od prodávajícího má zákazník právo na reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku. Obchod odpovídá spotřebiteli v rámci záruky za prodané zboží, pokud je vada zjištěna do 2 let od data jejího vydání. V případě vady může Obchod po konzultaci se spotřebitelem vyřešit problém: snížením ceny, odstoupením od smlouvy, výměnou předmětu smlouvy, odstraněním vady.

3. Stížnosti je třeba podávat písemně nebo elektronicky na adresy prodávajícího uvedené v těchto pravidlech.

4. Doporučuje se do stížnosti zahrnout mimo jiné stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, podrobnosti o zákazníkovi podávajícím reklamaci a žádost zákazníka v souvislosti s vadou zboží.

5. Zboží zaslané v rámci reklamačního řízení by mělo být odesláno na adresu, ze které bylo odesláno.

6. Pokud byla na Produkt poskytnuta záruka, budou informace o tomto produktu a jeho obsahu zahrnuty do popisu Produktu v Obchodě. Prodávající také připojí k prodanému Produktu záruční list.

7. Prodávající v souladu s 558 odst. 1 občanského zákoníku vylučuje ustanovení o záruce pro kupující, kteří jsou podnikateli.

§ 12

Mimosoudní způsoby řešení stížností a opravných prostředků

1. Podrobné informace o možnosti spotřebitele využívat mimosoudní prostředky vyřizování stížností a opravných prostředků, jakož io pravidlech přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách poviatských (obecních) spotřebitelských ombudsmanů, sociálních organizací, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, vojvodské inspektoráty obchodní inspekce a na následujících internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití metod mimosoudního řešení stížností a nápravy:

a. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na stálý smírný spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 148, ve znění pozdějších předpisů), s žádostí o urovnání sporu vyplývajícího ze Smlouvy uzavřené s prodávajícím.

b. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na zemského inspektora obchodní inspekce podle čl. 36 zákona o 15 grz roku 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 148, ve znění pozdějších předpisů), s žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

c. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to také pomocí bezplatné pomoci poviatského (městského) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně spotřebitelské federace, Asociace Spotřebitelé).

§ 13

Osobní údaje v internetovém obchodě

Jedná v souladu s čl. 13 s 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / EC (Journal of Laws of the EU .L.2016.119.1), dále jen: „GDPR“, bychom vás chtěli informovat, že

1. Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající.

2. Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím online obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí, také pro marketingové účely.

3. Příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu mohou být:

a. V případě zákazníka, který používá internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, správce poskytne shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilku na žádost správce.

b. V případě Zákazníka, který používá Internetový obchod se způsobem elektronických plateb nebo s platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.

4. Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu.

5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu.

§ 14

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polštině.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nařízení z důležitých důvodů, a to: změny zákonů, změny platebních a doručovacích metod - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto předpisů. Prodávající bude zákazníka informovat o každé změně nejméně 7 dní předem.

3. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů.

4. Zákazník má právo používat mimosoudní prostředky k vyřizování stížností a nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím internetové platformy EU ODR dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/